Lịch thi đấu Ligue 1: Ltd bóng đá Pháp mới nhất

Ngày 27-09-2023

FT - 27/09
Lille
1 - 2
Reims

Ngày 30-09-2023

02:00 - 30/09
Strasbourg
vs
Lens
22:00 - 30/09
Clermont
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 01-10-2023

02:00 - 01/10
Monaco
vs
Marseille
18:00 - 01/10
Reims
vs
Lyon
20:00 - 01/10
Toulouse
vs
Metz
20:00 - 01/10
Le Havre
vs
Lille
20:00 - 01/10
Nice
vs
Stade Brestois
22:05 - 01/10
Lorient
vs
Montpellier

Ngày 02-10-2023

01:45 - 02/10
Rennes
vs
Nantes

Ngày 07-10-2023

02:00 - 07/10
Strasbourg
vs
Nantes
22:00 - 07/10
Metz
vs
Nice

Ngày 08-10-2023

02:00 - 08/10
Reims
vs
Monaco
18:00 - 08/10
Marseille
vs
Le Havre
20:00 - 08/10
Stade Brestois
vs
Toulouse
20:00 - 08/10
Lyon
vs
Lorient
20:00 - 08/10
Montpellier
vs
Clermont
22:05 - 08/10
Lens
vs
Lille

Ngày 09-10-2023

01:45 - 09/10
Rennes
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 22-10-2023

22:00 - 22/10
Le Havre
vs
Lens
22:00 - 22/10
Lille
vs
Stade Brestois
22:00 - 22/10
Lorient
vs
Rennes
22:00 - 22/10
Lyon
vs
Clermont
22:00 - 22/10
Monaco
vs
Metz
22:00 - 22/10
Nantes
vs
Montpellier
22:00 - 22/10
Nice
vs
Marseille
22:00 - 22/10
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Strasbourg
22:00 - 22/10
Toulouse
vs
Reims

Ngày 29-10-2023

23:00 - 29/10
Stade Brestois
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 29/10
Clermont
vs
Nice
23:00 - 29/10
Lens
vs
Nantes
23:00 - 29/10
Lille
vs
Monaco
23:00 - 29/10
Marseille
vs
Lyon
23:00 - 29/10
Metz
vs
Le Havre
23:00 - 29/10
Montpellier
vs
Toulouse
23:00 - 29/10
Reims
vs
Lorient
23:00 - 29/10
Rennes
vs
Strasbourg

Ngày 05-11-2023

23:00 - 05/11
Lorient
vs
Lens
23:00 - 05/11
Lyon
vs
Metz
23:00 - 05/11
Marseille
vs
Lille
23:00 - 05/11
Monaco
vs
Stade Brestois
23:00 - 05/11
Nantes
vs
Reims
23:00 - 05/11
Nice
vs
Rennes
23:00 - 05/11
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Montpellier
23:00 - 05/11
Strasbourg
vs
Clermont
23:00 - 05/11
Toulouse
vs
Le Havre

Ngày 12-11-2023

23:00 - 12/11
Stade Brestois
vs
Strasbourg
23:00 - 12/11
Clermont
vs
Lorient
23:00 - 12/11
Le Havre
vs
Monaco
23:00 - 12/11
Lens
vs
Marseille
23:00 - 12/11
Lille
vs
Toulouse
23:00 - 12/11
Metz
vs
Nantes
23:00 - 12/11
Montpellier
vs
Nice
23:00 - 12/11
Reims
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 12/11
Rennes
vs
Lyon

Ngày 26-11-2023

23:00 - 26/11
Clermont
vs
Lens
23:00 - 26/11
Lorient
vs
Metz
23:00 - 26/11
Lyon
vs
Lille
23:00 - 26/11
Montpellier
vs
Stade Brestois
23:00 - 26/11
Nantes
vs
Le Havre
23:00 - 26/11
Nice
vs
Toulouse
23:00 - 26/11
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Monaco
23:00 - 26/11
Rennes
vs
Reims
23:00 - 26/11
Strasbourg
vs
Marseille

Ngày 03-12-2023

23:00 - 03/12
Stade Brestois
vs
Clermont
23:00 - 03/12
Le Havre
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 03/12
Lens
vs
Lyon
23:00 - 03/12
Lille
vs
Metz
23:00 - 03/12
Marseille
vs
Rennes
23:00 - 03/12
Monaco
vs
Montpellier
23:00 - 03/12
Nantes
vs
Nice
23:00 - 03/12
Reims
vs
Strasbourg
23:00 - 03/12
Toulouse
vs
Lorient

Ngày 10-12-2023

23:00 - 10/12
Clermont
vs
Lille
23:00 - 10/12
Lorient
vs
Marseille
23:00 - 10/12
Lyon
vs
Toulouse
23:00 - 10/12
Metz
vs
Stade Brestois
23:00 - 10/12
Montpellier
vs
Lens
23:00 - 10/12
Nice
vs
Reims
23:00 - 10/12
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Nantes
23:00 - 10/12
Rennes
vs
Monaco
23:00 - 10/12
Strasbourg
vs
Le Havre

Ngày 17-12-2023

23:00 - 17/12
Le Havre
vs
Nice
23:00 - 17/12
Lens
vs
Reims
23:00 - 17/12
Lille
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 17/12
Lorient
vs
Strasbourg
23:00 - 17/12
Marseille
vs
Clermont
23:00 - 17/12
Metz
vs
Montpellier
23:00 - 17/12
Monaco
vs
Lyon
23:00 - 17/12
Nantes
vs
Stade Brestois
23:00 - 17/12
Toulouse
vs
Rennes

Ngày 20-12-2023

23:00 - 20/12
Stade Brestois
vs
Lorient
23:00 - 20/12
Clermont
vs
Rennes
23:00 - 20/12
Lyon
vs
Nantes
23:00 - 20/12
Montpellier
vs
Marseille
23:00 - 20/12
Nice
vs
Lens
23:00 - 20/12
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Metz
23:00 - 20/12
Reims
vs
Le Havre
23:00 - 20/12
Strasbourg
vs
Lille
23:00 - 20/12
Toulouse
vs
Monaco

Ngày 14-01-2024

23:00 - 14/01
Stade Brestois
vs
Montpellier
23:00 - 14/01
Le Havre
vs
Lyon
23:00 - 14/01
Lens
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 14/01
Lille
vs
Lorient
23:00 - 14/01
Marseille
vs
Strasbourg
23:00 - 14/01
Metz
vs
Toulouse
23:00 - 14/01
Monaco
vs
Reims
23:00 - 14/01
Nantes
vs
Clermont
23:00 - 14/01
Rennes
vs
Nice

Ngày 28-01-2024

23:00 - 28/01
Clermont
vs
Strasbourg
23:00 - 28/01
Lorient
vs
Le Havre
23:00 - 28/01
Lyon
vs
Rennes
23:00 - 28/01
Marseille
vs
Monaco
23:00 - 28/01
Montpellier
vs
Lille
23:00 - 28/01
Nice
vs
Metz
23:00 - 28/01
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Stade Brestois
23:00 - 28/01
Reims
vs
Nantes
23:00 - 28/01
Toulouse
vs
Lens

Ngày 04-02-2024

23:00 - 04/02
Stade Brestois
vs
Nice
23:00 - 04/02
Lille
vs
Clermont
23:00 - 04/02
Lyon
vs
Marseille
23:00 - 04/02
Metz
vs
Lorient
23:00 - 04/02
Monaco
vs
Le Havre
23:00 - 04/02
Nantes
vs
Lens
23:00 - 04/02
Reims
vs
Toulouse
23:00 - 04/02
Rennes
vs
Montpellier
23:00 - 04/02
Strasbourg
vs
Paris Saint Germain (PSG)

Ngày 11-02-2024

23:00 - 11/02
Clermont
vs
Stade Brestois
23:00 - 11/02
Le Havre
vs
Rennes
23:00 - 11/02
Lens
vs
Strasbourg
23:00 - 11/02
Lorient
vs
Reims
23:00 - 11/02
Marseille
vs
Metz
23:00 - 11/02
Montpellier
vs
Lyon
23:00 - 11/02
Nice
vs
Monaco
23:00 - 11/02
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Lille
23:00 - 11/02
Toulouse
vs
Nantes

Ngày 18-02-2024

23:00 - 18/02
Stade Brestois
vs
Marseille
23:00 - 18/02
Lille
vs
Le Havre
23:00 - 18/02
Lyon
vs
Nice
23:00 - 18/02
Monaco
vs
Toulouse
23:00 - 18/02
Montpellier
vs
Metz
23:00 - 18/02
Nantes
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 18/02
Reims
vs
Lens
23:00 - 18/02
Rennes
vs
Clermont
23:00 - 18/02
Strasbourg
vs
Lorient

Ngày 25-02-2024

23:00 - 25/02
Le Havre
vs
Reims
23:00 - 25/02
Lens
vs
Monaco
23:00 - 25/02
Lorient
vs
Nantes
23:00 - 25/02
Marseille
vs
Montpellier
23:00 - 25/02
Metz
vs
Lyon
23:00 - 25/02
Nice
vs
Clermont
23:00 - 25/02
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Rennes
23:00 - 25/02
Strasbourg
vs
Stade Brestois
23:00 - 25/02
Toulouse
vs
Lille

Ngày 03-03-2024

23:00 - 03/03
Stade Brestois
vs
Le Havre
23:00 - 03/03
Clermont
vs
Marseille
23:00 - 03/03
Lyon
vs
Lens
23:00 - 03/03
Monaco
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 03/03
Montpellier
vs
Strasbourg
23:00 - 03/03
Nantes
vs
Metz
23:00 - 03/03
Reims
vs
Lille
23:00 - 03/03
Rennes
vs
Lorient
23:00 - 03/03
Toulouse
vs
Nice

Ngày 10-03-2024

23:00 - 10/03
Le Havre
vs
Toulouse
23:00 - 10/03
Lens
vs
Stade Brestois
23:00 - 10/03
Lille
vs
Rennes
23:00 - 10/03
Lorient
vs
Lyon
23:00 - 10/03
Marseille
vs
Nantes
23:00 - 10/03
Metz
vs
Clermont
23:00 - 10/03
Nice
vs
Montpellier
23:00 - 10/03
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Reims
23:00 - 10/03
Strasbourg
vs
Monaco

Ngày 17-03-2024

23:00 - 17/03
Stade Brestois
vs
Lille
23:00 - 17/03
Clermont
vs
Le Havre
23:00 - 17/03
Lens
vs
Nice
23:00 - 17/03
Monaco
vs
Lorient
23:00 - 17/03
Montpellier
vs
Paris Saint Germain (PSG)
23:00 - 17/03
Nantes
vs
Strasbourg
23:00 - 17/03
Reims
vs
Metz
23:00 - 17/03
Rennes
vs
Marseille
23:00 - 17/03
Toulouse
vs
Lyon

Ngày 31-03-2024

22:00 - 31/03
Clermont
vs
Toulouse
22:00 - 31/03
Le Havre
vs
Montpellier
22:00 - 31/03
Lille
vs
Lens
22:00 - 31/03
Lorient
vs
Stade Brestois
22:00 - 31/03
Lyon
vs
Reims
22:00 - 31/03
Marseille
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 31/03
Metz
vs
Monaco
22:00 - 31/03
Nice
vs
Nantes
22:00 - 31/03
Strasbourg
vs
Rennes

Ngày 07-04-2024

22:00 - 07/04
Stade Brestois
vs
Metz
22:00 - 07/04
Lens
vs
Le Havre
22:00 - 07/04
Lille
vs
Marseille
22:00 - 07/04
Monaco
vs
Rennes
22:00 - 07/04
Montpellier
vs
Lorient
22:00 - 07/04
Nantes
vs
Lyon
22:00 - 07/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Clermont
22:00 - 07/04
Reims
vs
Nice
22:00 - 07/04
Toulouse
vs
Strasbourg

Ngày 14-04-2024

22:00 - 14/04
Clermont
vs
Montpellier
22:00 - 14/04
Le Havre
vs
Nantes
22:00 - 14/04
Lorient
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 14/04
Lyon
vs
Stade Brestois
22:00 - 14/04
Marseille
vs
Nice
22:00 - 14/04
Metz
vs
Lens
22:00 - 14/04
Monaco
vs
Lille
22:00 - 14/04
Rennes
vs
Toulouse
22:00 - 14/04
Strasbourg
vs
Reims

Ngày 21-04-2024

22:00 - 21/04
Stade Brestois
vs
Monaco
22:00 - 21/04
Le Havre
vs
Metz
22:00 - 21/04
Lens
vs
Clermont
22:00 - 21/04
Lille
vs
Strasbourg
22:00 - 21/04
Nantes
vs
Rennes
22:00 - 21/04
Nice
vs
Lorient
22:00 - 21/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Lyon
22:00 - 21/04
Reims
vs
Montpellier
22:00 - 21/04
Toulouse
vs
Marseille

Ngày 28-04-2024

22:00 - 28/04
Clermont
vs
Reims
22:00 - 28/04
Lorient
vs
Toulouse
22:00 - 28/04
Lyon
vs
Monaco
22:00 - 28/04
Marseille
vs
Lens
22:00 - 28/04
Metz
vs
Lille
22:00 - 28/04
Montpellier
vs
Nantes
22:00 - 28/04
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Le Havre
22:00 - 28/04
Rennes
vs
Stade Brestois
22:00 - 28/04
Strasbourg
vs
Nice

Ngày 04-05-2024

22:00 - 04/05
Stade Brestois
vs
Nantes
22:00 - 04/05
Le Havre
vs
Strasbourg
22:00 - 04/05
Lens
vs
Lorient
22:00 - 04/05
Lille
vs
Lyon
22:00 - 04/05
Metz
vs
Rennes
22:00 - 04/05
Monaco
vs
Clermont
22:00 - 04/05
Nice
vs
Paris Saint Germain (PSG)
22:00 - 04/05
Reims
vs
Marseille
22:00 - 04/05
Toulouse
vs
Montpellier

Ngày 11-05-2024

22:00 - 11/05
Stade Brestois
vs
Reims
22:00 - 11/05
Clermont
vs
Lyon
22:00 - 11/05
Marseille
vs
Lorient
22:00 - 11/05
Montpellier
vs
Monaco
22:00 - 11/05
Nantes
vs
Lille
22:00 - 11/05
Nice
vs
Le Havre
22:00 - 11/05
Paris Saint Germain (PSG)
vs
Toulouse
22:00 - 11/05
Rennes
vs
Lens
22:00 - 11/05
Strasbourg
vs
Metz

Ngày 19-05-2024

02:00 - 19/05
Le Havre
vs
Marseille
02:00 - 19/05
Lens
vs
Montpellier
02:00 - 19/05
Lille
vs
Nice
02:00 - 19/05
Lorient
vs
Clermont
02:00 - 19/05
Lyon
vs
Strasbourg
02:00 - 19/05
Metz
vs
Paris Saint Germain (PSG)
02:00 - 19/05
Monaco
vs
Nantes
02:00 - 19/05
Reims
vs
Rennes
02:00 - 19/05
Toulouse
vs
Stade Brestois

 

Lịch thi đấu Pháp cung cấp đầy đủ mọi thông tin giải đấu vô địch quốc gia Pháp và chia sẻ miễn phí tới người xem Việt.

Những fan hâm mộ thể thao chân chính chắc chắn không thể bỏ qua các tin tức sau.

Lịch thi đấu Pháp hôm nay

Lịch thi đấu Pháp cập nhật đến bạn thời gian phát sóng những trận bóng hấp dẫn đêm qua, hôm nay, ngày mai.

Bảng tỷ số trực tiếp thay đổi liên tục theo từng diễn biến trên sân đảm bảo người chơi không có thời gian theo dõi vấn nắm rõ tình hình.

Bên cạnh đó xem kết quả bóng đá Pháp đồng nghĩa với việc bạn đã có thêm thông tin tỷ lệ cược trực tuyến tại các web cá độ bóng đá.

Ưu điểm khi theo dõi lịch thi đấu Ligue 1

Lịch thi đấu giải vô địch Pháp không tự nhiên trở thành điểm đến quen thuộc cho người chơi Việt mà nhờ đến một số yếu tố sau;

  • Làm mới thông tin nhanh chóng, chính xác từ nguồn chính thống.
  • Giao diện cá cược hiện đại, khoa học dễ nhìn với bất cứ thành viên nào.
  • Không thu phí hay đòi hỏi bạn cung cấp thông tin cá nhân khi theo dõi.

Thông tin khác

Lịch bóng đá Pháp và các thông tin quan trọng khác:

Giải đấu Ligue 1
Tên gọi khác Ligue
Tên đầy đủ Vô địch quốc gia Pháp
Mùa giải 2022 – 2023
Cập nhật vòng đấu 15
Thời gian bắt đầu 6/8/2022
Thời gian kết thúc 4/6/2023
Liên đoàn bóng đá đang quản lý UEFA
Ngày thành lập
Số CLB

Lời kết

Lịch thi đấu Pháp là nguồn tin bạn không thể bỏ qua nếu muốn theo dõi sát sao mọi trận đấu hấp dẫn từ các CLB nổi tiếng Châu Âu.